باغ وحش اینتر نتی
در قلمروی حیات وحش ( زندگی حیو انا ت ورابطه انسان با سایر مو جودات)
لینک دوستان
[ ۸۵/۱۰/۱۱ ] [ 0 ] [ روح اله ارجمندی (امید) ]
درباره وبلاگ


درکر ه زمین زیستگاه ما وهر انچه در اوست چنان نظمی حا کمست که از هزار ان رازش

شاید اندکی را بشر دریا فته باشد . وهمین اند ک هم ما ( بشر یت ) را شگفت زده کرده

است . در این وبلاگ که به همت بزر گوار ی ( مدیر یت محترم بلا گفا ) در اختیا رمان قرار

گرفته ...

سعی دارم مطا لبی در زمینه های حیات وحش - پرورش پرندگان زینتی - زنبور عسل- ......و


مطا لب گونا گون با علا قمندان هم کلا م گر دم.بنده امید ارجمند ی متو لد 1346 ساکن

شهرستان نجف آباد( قیلا کرمان) . در حرفه ها ی زنبور داری زنبور در مانگری وپر ندگان زینتی و ... ....

مشغو لم . دست راهنما ئی بسو ی همه دوستداران خر د واندیشه دراز کرده باشد که ...

دستگیر ی فر مائید .sady13_rohy@yahoo.com 09139416483

گو نا گون دا م گذاری و کا ربرد دام

پر ند گان سخنگو.. نیکو ترین ورزش باستا نی ( قوشبا زی)


امکانات وب
زنبور درمانگرم  به وبلاگهايم در فضاي مجازي توجه نمائيد...  بيش از نيم قرن  در رشته اجداديم که در ده بالاي يزد ( در دامنه ي شير کوه يزد) زندگي  و قبل از اينکه شيخ بزرگ ابو علي سينا پا به عرصه حيات بگذارد با داروهاي گياهي سلامت را هديه مي کردند.. در رشته زنبور درماني  تلاش مي نمايم ...در اين مدت طولاني با  تلاش به داروئي رسيده ام که  حقيقتا آب حيات است ...شما فقط آن را در يک مورد بکار بريد تا  توانمندي قدرت الهي را در دستان خود حس کنيد ....